HRM Fiscaal
2 minuten lezen

Arbovoorzieningen: wat is er vanaf 2022 veranderd?

Maak jij als werkgever binnen de Werkkostenregeling (WKR) gebruik van de gerichte vrijstelling voor Arbovoorzieningen? Vanaf 1 januari 2022 is het een en ander met betrekking tot deze gerichte vrijstelling veranderd. De vrijstelling is namelijk beperkt tot verplichte Arbovoorzieningen die voortkomen uit de Arbeidsomstandighedenwet. In dit artikel lees je wat dit voor jou als werkgever betekent.

Arboverantwoordelijkheid van werkgever

Als werkgever heb je bepaalde verplichtingen op het gebied van arbeidsomstandigheden van jouw werknemers op grond van de Arbeidsomstandighedenwet. Bijvoorbeeld het zorgdragen voor de veiligheid en gezondheid van werknemers in het kader van de zorgplicht en het voeren van een arbobeleid, maar ook het organiseren van bedrijfshulpverlening (BHV) en het aanwijzen van preventiemedewerkers.

Wat zijn Arbovoorzieningen?

Arbovoorzieningen vloeien voort uit de Arbeidsomstandighedenwet of uit het arbobeleid van de werkgever. Er zijn verschillende soorten Arbovoorzieningen die werkgevers aan hun werknemers kunnen vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen. Zo zijn er Arbovoorzieningen die de fysieke geschiktheid voor een functie kunnen aantonen. Denk hierbij aan een arbeidsgezondheidskundig onderzoek of een verplichte medische keuring. Daarnaast tref je Arbovoorzieningen om de gezondheid van werknemers ten goede te komen, bijvoorbeeld een EHBO-cursus. Verder beschermen Arbovoorzieningen werknemers tijdens hun werkzaamheden zoals een veiligheidsbril of beschermende kleding.

Wijzigingen per 2022

Voorheen waren alle Arbovoorzieningen door een gerichte vrijstelling onbelast als deze voortvloeide uit de Arbeidsomstandighedenwet of uit een arbobeleidsplan uitgevoerd door jou als werkgever. Daarnaast moesten deze voorzieningen geheel of gedeeltelijk op de (thuis)werkplek worden gebruikt of verbruikt.

Per 1 januari 2022 is het gericht vrijstellen alleen nog mogelijk bij verplichte Arbovoorzieningen die voortvloeien uit de Arbeidsomstandighedenwet en is een vermelding in het Arboplan dus niet meer voldoende. Deze voorzieningen hangen direct samen met de Arboverplichtingen van jou als werkgever en moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • De Arbovoorzieningen ontstaan vanuit de verplichtingen van de werkgever op grond van de Arbeidsomstandighedenwet. Denk hierbij aan voorzieningen die de veiligheid en gezondheid van de werknemer waarborgen.
  • Jouw werknemer gebruikt of verbruikt de Arbovoorzieningen (gedeeltelijk) op de (thuis)werkplek of op een plaats waar de werkgever uitvoering geeft aan de Arbeidsomstandighedenwet.
  • Jouw werknemer mag over de Arbovoorzieningen geen eigen bijdrage betalen. Hieronder valt ook het fiscaal voordelig uitruilen van voorzieningen, zoals bij cafetariaregelingen.

Voorbeelden van verplichte voorzieningen zijn een ergonomisch verantwoorde bureaustoel, een beeldschermbril of veiligheidsschoenen.

Wat valt er dan niet meer onder de gerichte vrijstelling? Dat zijn de voorzieningen die niet direct samenhangen met de verplichtingen voor de werkgever die voortvloeien uit de Arbeidsomstandighedenwet. Denk hierbij aan de algemene gezondheidscheck, maar ook het vergoeden van een griepprik, preventieve coaching of gezonde maaltijden (bijvoorbeeld een vitaliteitsplan). Ook de bekende cursus ‘stoppen met roken’ en een stoelmassage vallen niet meer onder de gerichte vrijstelling voor de Arbovoorzieningen.

Gevolgen

De wijzigingen in de gerichte vrijstelling voor de Arbovoorzieningen, kunnen invloed hebben op onder andere het vitaliteitsbeleid dat jij voert en de belastbaarheid van de vergoedingen of verstrekkingen die voortkomen uit het arbobeleid. Dit komt doordat het opnemen van Arbovoorzieningen in het Arboplan, niet meer voldoende is voor toepassing van de gerichte vrijstelling. Echter, in sommige gevallen zijn er wel alternatieven mogelijk voor jou als werkgever om de kosten toch onbelast te vergoeden. Wij assisteren jou graag bij het in kaart brengen van de gevolgen en het bekijken van eventuele oplossingen. Neem daarover gerust contact met ons op.

Heb je vragen over dit onderwerp? Neem dan vrijblijvend contact op met Danique Gruithuijzen door een e-mail te sturen naar danique.gruithuijzen@hlb-wvdb.nl.

triangle dark triangle light