HRM nieuws
2 minuten lezen

Actieve controle op Risico Inventarisatie- en Evaluatie (RI&E) in 2022

De afgelopen twee jaar stonden vol in het teken van het coronavirus. Het virus heeft voor jou als werkgever nieuwe risico’s op de werkvloer met zich meegebracht. Mede daarom controleert de Nederlandse Arbeidsinspectie vanaf 2022 bij alle arbeidsinspecties standaard of er minimaal een Risico Inventarisatie- en Evaluatie (RI&E) en plan van aanpak aanwezig zijn. Ook controleert ze in veel gevallen op de kwaliteit en inhoud hiervan. In dit artikel lees je hier meer over.

Wat is een RI&E? 

Een RI&E is een middel om de gezondheid en veiligheid van je organisatie te bevorderen. De RI&E is verplicht voor alle organisaties met personeel en vormt een fundamenteel onderdeel van het arbobeleid. Het doel van een RI&E is om gezondheidsklachten en ongevallen te voorkomen, door te inventariseren of en in hoeverre het werk gevaarlijk of ongezond kan zijn voor medewerkers. Dit leidt uiteindelijk tot een veiligere werkomgeving, minder ziekteverzuim, de bevordering van het werkplezier en de productiviteit van medewerkers.

Verplichtingen van jou als werkgever

Om ervoor te zorgen dat jouw medewerkers zo gezond en veilig mogelijk kunnen werken, moet je als werkgever een schriftelijke RI&E opstellen en actueel houden. De uitvoering van de RI&E bestaat uit de volgende vijf stappen:

  1. Inventarisatie: in kaart brengen van de arbeidsrisico’s;
  2. Evaluatie: evalueren van de bestaande risico’s;
  3. Plan van aanpak: hierin geef je aan hoe de risico’s beheerst kunnen worden en welke maatregelen hiervoor genomen moeten worden;
  4. Toetsen van de RI&E: door een arbodienst of Arbo deskundige (niet verplicht voor bedrijven met maximaal 25 medewerkers die gebruikmaken van een erkend Branche RI&E instrument);
  5. Uitvoeren en evalueren van het plan van aanpak.

Een RI&E-document geeft een deskundig overzicht van aanwezige veiligheids-, gezondheids- en welzijnsrisico’s voor medewerkers en derden.

De Nederlandse Arbeidsinspectie

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) stelde in 2019 een plan op om de bekendheid, bewustwording en naleving van de verplichte RI&E te verbeteren. Destijds lag de focus vooral op het vergroten van het aantal bedrijven met RI&E en het faciliteren van werkgevers om risico's goed te kunnen inventariseren. In 2021 lag de focus ook op het verbeteren van de kwaliteit van de RI&E door werkgevers te stimuleren passende maatregelen te nemen en door te voeren om risico's goed te beheersen. Dit wordt in 2022 verder voortgezet.

De Nederlandse Arbeidsinspectie is de instelling die controleert of werkgevers zich houden aan wetten, besluiten en regelingen op het gebied van werk. Zo ook op de aanwezigheid van een RI&E en het plan van aanpak. Als de RI&E of het daarbij behorende plan van aanpak onvolledig is, is dat een reden voor de Nederlandse Arbeidsinspectie om hierop te handhaven. Daarnaast kan zij meteen een boete opleggen als de RI&E of het plan van aanpak als onderdeel daarvan helemaal ontbreekt. Ook in 2022 blijft de Nederlandse Arbeidsinspectie actief controleren op deze wettelijke verplichtingen.

Houd je risico’s beheersbaar

Kortom: een goede aanpak voor gezond en veilig werken is cruciaal voor zowel je medewerkers als jou als werkgever. Actief aan de slag gaan met de RI&E en het plan van aanpak leidt tot het beheersbaar houden van risico’s binnen de onderneming: minder uitval van personeel, minder ongevallen en lagere verzuimlasten.

Heb je vragen over de RI&E en het plan van aanpak?

Neem dan vrijblijvend contact op met Loes Vromans.

triangle dark triangle light