Aandachtspunten voor een up-to-date testament en levenstestament

Het nieuwe jaar is begonnen en alle feestdagen zijn weer voorbij, de lockdown helaas niet. Vakanties en uitjes zitten er even niet in. Waarom niet deze tijd gebruiken om te kijken of jouw (levens)testament(en) nog in orde is/zijn?

Het is belangrijk om regelmatig te controleren of jouw testament nog op orde is. Zo voorkom je vervelende situaties voor jouw naasten. In dit bericht besteden wij aandacht aan het (levens)testament en delen we fiscale tips waarmee jij zelf controleert of jouw testament nog up-to-date is.

Het levenstestament

Wat is een levenstestament?

In een levenstestament leg je al je wensen vast voor situaties waarin je je eigen belangen niet meer kunt behartigen. Bijvoorbeeld door een ziekte als dementie, een coma of een ongeval. Indien je je eigen wil niet meer kunt bepalen en de gevolgen van je handelen niet meer kunt overzien, dan noemen we dat ‘wilsonbekwaamheid’. De kans hierop is relatief groot. 1 op de 5 Nederlanders krijgt dementie.

Wat als je wilsonbekwaam bent zonder levenstestament?

Dan krijg je te maken met de wettelijke beschermingsmaatregelen: bewind, mentorschap of curatele. Een rechter wijst dan iemand aan die je belangen behartigt. Ook zal de rechter goedkeuring moeten geven voor bepaalde handelingen en dat gebeurt zeker niet altijd. Denk hierbij aan het aankopen van een nieuwe woning of het verkopen van de oude woning, het uitoefenen van een schenkingsplan naar de kinderen om belasting te besparen, het inbrengen van vermogen in een BV ter voorkoming van box 3-vermogen of een hoge eigen bijdrage voor de zorg, enzovoort. Met een levenstestament voorkom je deze tussenkomst van de rechter.

Het testament

Een heel deel van de Nederlanders heeft geen (of een verouderd) testament. Dit is wel erg belangrijk in het kader van toenemende diversiteit in samenlevingsvormen en complexiteit van regelgeving. Een juist testament zorgt voor minder onenigheid binnen de familie en bespaart vaak veel geld.

Tips en aandachtspunten over erfrecht en testamenten:

Hieronder volgen enkele aandachtspunten en tips op het gebied van erfrecht en testamenten:

  • Zonder testament krijgt de echtgenoot/geregistreerd partner alle goederen en schulden van de nalatenschap, ook als deze de stiefouder is van de kinderen. De kinderen krijgen pas iets als de stiefouder iets overhoudt.
  • Samenwoners dienen (aanvullend op een samenlevingscontract) een testament op te stellen om de partner te laten erven.
  • Halfbroers en -zussen erven de helft van het erfdeel van een volle broer of zus.
  • Stiefkinderen zijn geen wettelijke erfgenamen, ook niet na een huwelijk. Om hen te laten erven is een testament nodig.
  • Een testament met een alternatieve of flexibele verdeling, bijvoorbeeld een vruchtgebruik of een quasi wettelijke verdeling, kan veel belasting besparen.
  • Bij grotere vermogens is het verstandig een afwijkende erfstelling op te nemen, waarbij de partner bijvoorbeeld “slechts” 1% erft en de kinderen de resterende 99%. Via aanvullende regelingen wordt dan een fiscaal optimale verdeling gerealiseerd waarbij alle vrijstellingen maximaal worden benut.
  • Als je ook iets nalaat aan je kleinkinderen, kan je eenvoudig veel erfbelasting besparen.
  • Het fundament voor een goed testament zijn de huwelijkse voorwaarden en een accurate (privé)vermogensopstelling. Deze kunnen dus niet ontbreken bij een juiste advisering over of het opstellen van een (levens)testament.

Wil je advies over je bestaande of een nieuw op te stellen levenstestament of testament, neem dan contact op met Charlotte van Gorp  of met ons team Family Wealth via familywealth@hlb-wvdb.nl.