Sales en Marketing
3 minuten lezen

7 stappen om het opstellen van een communicatieplan te laten slagen

Mijn communicatie met klanten verloopt goed, heb ik dan nog wel een communicatieplan nodig? Ja! Een communicatieplan schrijf je niet alleen maar omdat het moet, maar omdat dit plan bijdraagt aan het behalen van communicatiedoelstellingen en ervoor zorgt dat de juiste boodschap bij de juiste doelgroep terecht komt. Wat is er nodig om een communicatieplan te laten slagen? Wat mag zeker niet ontbreken? In deze blog neem ik je aan de hand van 7 stappen mee naar een slagend communicatieplan.

Voor we van start gaan: is er een verschil tussen een marketing- en communicatieplan? Zeker! Een communicatieplan volgt vaak een marketingplan op. In je marketingplan beschrijf je de doelgroepen en positionering van je merk: visie, missie en kernwaarden. Hoe en naar wie je de boodschap vervolgens wilt overbrengen beschrijf je in je communicatieplan. Een goede marketingstrategie is dus onmisbaar voor een succesvolle communicatiestrategie.

Stap 1. Verzamel zoveel mogelijk informatie voor de inhoud van je communicatieplan

De eerste stap van je communicatieplan bestaat uit het verzamelen van informatie. Neem niet zomaar blind het plan uit je marketingstrategie over. Een sterke positionering draagt bij aan het opstellen van een communicatieplan, maar denk vooral ook aan de rol van je communicatie. Zorg ervoor dat je hierbij zowel externe- als interne factoren in het vizier houdt, zoals: concurrentie, de markt, je klanten, trends, de strategie en middelen die je al inzet.

In je marketingplan zijn als het goed is al één of meerdere doelgroepen beschreven. De mensen die je wil bereiken met je boodschap hoeven niet letterlijk één op één overeen te komen met degene die jouw product of dienst kopen. Zorg er dan voor dat je je doelgroep in de vorm van meerdere persona’s vastlegt zodat dit verschil inzichtelijk is.

Stap 2. Zonder doelen geen succes: leg doelstellingen vast in je communicatieplan

Wat is de belangrijkste reden van communiceren met je doelgroep? Je doel bereiken: van verkoop tot het opbouwen van een relatie. Stel daarom communicatiedoelstellingen op, zodat je kan zien of je plan ook daadwerkelijk het gewenste resultaat oplevert. Een prettige methode is om je doelstellingen onder te verdelen in kennis, houding en gedrag.

Voorbeeld
Kennis: “20% van de mensen woonachtig in Zuid-Nederland kennen ons merk”
Houding: “15% van deze mensen associeert ons als innovatief en toekomstgericht merk”
Gedrag: “10% van deze mensen zou ons merk aanraden in eigen omgeving”

Stap 3. Kies je strategie van je communicatieplan

Misschien wel een van de belangrijkste onderdelen van je communicatieplan: de strategie. In je communicatiestrategie beschrijf je welke boodschap, je met welke middelen en naar welke doelgroep gaat communiceren. Er zijn veel communicatiestrategieën waar je uit kan kiezen. In dit overzicht worden ze alle 12 kort toegelicht.

Stap 4. Stel je boodschap op

Zorg ervoor dat je communicatieboodschap is afgestemd aan de doelgroep, zodat je je doelstellingen kunt behalen. Verplaats je in de doelgroep: wat wil hij/zij van mijn organisatie weten? Wat vindt hij/zij op dit moment in zijn leven belangrijk? En hoe draagt mijn dienst/product daaraan bij?

Stap 5. Kies je middelen en verwerk ze in je communicatieplan

Je weet nu waar de doelgroep zicht bevindt, wat zijn/haar behoeften zijn en wat je wil bereiken met je communicatie. Super! Dan is het nu tijd voor het kiezen van bijpassende communicatiemiddelen. Is je doelgroep actief op social media? Zorg er dan voor dat je daar actief bent. Bevindt je doelgroep zich juist offline? Kijk dan waar je op het juiste moment fysiek zichtbaar kunt zijn.

Stap 6. Communicatieplanning en kosten

Tijd voor een concrete planning en een kostenplaatje. In deze stap ga je concreet maken wanneer je de boodschap aan je doelgroep gaat vertellen, wie dit gaat doen en welke kosten er zijn verbonden aan je communicatieplan. Heb je vooraf een budget gekregen? Samenwerken met bureaus, uren van je collega’s, adverteren op social media: het moet allemaal binnen je communicatiebudget vallen.

Stap 7. Evaluatie communicatieplan

De laatste stap, de evaluatie. Bij de eindevaluatie kijk je of de doelstellingen zijn behaald. Waarom zijn doelstellingen wel of niet behaald? Waren er factoren die dit hebben beïnvloed? Wat moet er een volgende keer anders of wat moet je vasthouden?

Nu ben je helemaal klaar om aan de slag te gaan met jouw communicatieplan! En nog een laatste tip; baken je doelgroep echt af! Hoe scherper je je doelgroep neerzet, hoe makkelijker je alle vervolgstappen kunt uitvoeren.

triangle dark triangle light