5 situaties waarin een financiële planning controle biedt

Persoonlijke financiën zijn vaak erg onvoorspelbaar. In de praktijk kan een financiële tegenslag vaak wel worden opvangen en komt het zelden voor dat de zaken erg uit de hand lopen. Toch kan iedereen in een situatie terechtkomen waarin deze controle misschien wel ontbreekt. Een financiële planning biedt dan uitkomst. Hiermee kun je een film over de toekomst bekijken, zodat je zelf de regie over jouw financiën houdt! In deze blog schets ik enkele situaties waarin de financiële planning in voorziet.

Situatie 1: Stoppen met werken

Bij eerder stoppen met werken kijk je vooral naar financiële onafhankelijkheid en de vrijheid om je eigen tijd in te delen. Natuurlijk valt bij stoppen met werken je salaris geheel of gedeeltelijk weg, waardoor je besteedbaar inkomen bijna altijd verandert. Voor jou als DGA blijven de gevolgen meestal beperkt, omdat je het inkomensverlies bij stoppen met werken kunt compenseren met dividenduitkeringen uit je eigen zaak. Maar ook hier geldt dat iedere situatie anders kan zijn. Wanneer je inkomen bijvoorbeeld afhankelijk is van een managementvergoeding van een derde partij, heeft minder werken of stoppen met werken vaak meteen invloed op de inkomsten van je eigen BV en dus ook op je privéleven. In zo’n geval is het goed om te weten of de BV “op eigen kracht” het inkomen van jou als DGA bestendig tot het gewenste niveau kan aanvullen. Tijdig een goede planning maken van je oudedagssituatie helpt je om het gewenste inkomen te bereiken en/of optimaal gebruik te maken van de fiscale mogelijkheden.

Situatie 2: Arbeidsongeschiktheid

Naast de beperkingen van de aandoening betekent blijvende arbeidsongeschiktheid doorgaans ook inkomensverlies. In de praktijk heb je vaak een (kostbare) particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering, waaruit na verloop van tijd een vaste uitkering volgt. Deze uitkering is niet altijd toereikend om het inkomensverlies door arbeidsongeschiktheid geheel op te vangen. Het is raadzaam om al tijdens je werkzame leven een financiële reserve aan te houden om je inkomen bij arbeidsongeschiktheid aan te vullen óf de arbeidsongeschiktheidsverzekering op maat te maken. Deze reserve kun je natuurlijk ook inzetten bij de keuze om te stoppen met werken.

Situatie 3: Overlijden

Bij overlijden gaat het vermogen en het inkomen van jou als erflater over op de langstlevende. De langstlevende moet doorgaans rekening houden met minder vermogen en minder inkomen. Het vermogen neemt af vanwege de heffing van erfbelasting en het gezinsinkomen neemt af omdat één inkomen wegvalt. Jouw nabestaanden moeten bovendien rekeninghouden met voorfinanciering van inkomstenbelasting over de meerwaarde van de aandelen in je eigen BV.

Overlijden gaat dus vaak gepaard met een (forse) piek in de uitgaven. Meestal haalt een testament bij het overlijden van de eerste de scherpste randjes weg, maar daarmee verleg je wel de erfbelastingclaim naar de erfenis van de tweede. Om alle opties en keuzemogelijkheden van een flexibel testament te benutten, is een financiële planning onmisbaar. Alleen wanneer bij het overlijden van de eerste de middelen voorhanden zijn om via estate planning een belastingbesparing te behalen bij het overlijden van de tweede, heeft een flexibel testament reële betekenis. Anders valt er domweg niets te kiezen! Voorkom dat de situatie bij overlijden financieel niet goed is geregeld voor je nabestaanden en win advies in over de diverse mogelijkheden.

Situatie 4: Echtscheiding

De financiële gevolgen van een echtscheiding blijven zelden beperkt tot het betalen en ontvangen van alimentatie uit het voormalige gezinsinkomen. Vast onderdeel van een echtscheiding is ook de verdeling van gemeenschappelijk vermogen. Voor jou kan dat betekenen dat ook je eigen BV meeloopt in de echtscheiding, ofwel om een inkomensachteruitgang aan te vullen ofwel als onderdeel van de verdeling. Ook komt het voor dat je eigen BV de onderlinge vorderingen en schulden voorschiet. Wanneer een echtscheiding zich aandient, is een financiële planning voor zowel jezelf als voor je ex-man of vrouw een welkome aanvulling op de alimentatieberekening van de mediator of de advocaat. De film over de toekomst laat meteen zien hoe de financiën eruit gaan zien ná het echtscheidingsvonnis en dat zorgt ervoor dat een nieuwe start soepel kan verlopen.

Situatie 5: Wilsonbekwaamheid

Denkbaar is dat je door (tijdelijke) wilsonbekwaamheid zelf niet in staat bent om grip te houden op de zakelijke en persoonlijke financiën. Hoewel dit niet meteen betekent dat je inkomen of het vermogen verandert, is het verstandig om de gevolgen van wilsonbekwaamheid mee te nemen in de financiële planning. Je stelt bij de notaris een levenstestament op om anderen de volmacht te geven om jouw financiën te beheren. Wanneer daarnaast een financiële planning voorhanden is, krijgt de gevolmachtigde een inkijkje in de administratie en financiële doelstellingen van jou als volmachtgever.

Zo kan de gevolmachtigde kennisnemen van jouw wensen over het al dan niet interen op het vermogen, het al dan niet financieel ondersteunen van de kinderen, eventuele schenkingsplannen en misschien wel de wens om in de eigen vertrouwde omgeving verzorgd te worden. Uit de financiële planning haalt de gevolmachtigde de benodigde informatie over de financiële haalbaarheid van deze wensen.

Neem de regie over je eigen toekomstfilm!

Het blijkt wel dat onverwachte gebeurtenissen met mogelijk grote financiële gevolgen van tevoren te overzien zijn via een financiële planning. Alvast vooruitkijken in de film over de toekomst met jouzelf in de hoofdrol is nu al mogelijk! Wil je meer weten over dit onderwerp? Neem gerust contact op met de collega’s van family wealth, we helpen je graag verder.

triangle dark triangle light