3 tips om algemene voorwaarden in jouw belang te laten werken

De kleine lettertjes, wie kent ze niet? Deze kleine lettertjes bevatten algemene voorwaarden die van toepassing zijn op iedere overeenkomst die jouw onderneming sluit. Het zijn vaak basisafspraken die voorkomen dat je steeds opnieuw over de randvoorwaarden moet onderhandelen. Ze kunnen je dus niet alleen een hoop tijd besparen, maar nog belangrijker: algemene voorwaarden beperken ook de risico’s van jouw onderneming. Maar waar moet je eigenlijk op letten als je je algemene voorwaarden opstelt? En wat doe je ermee als ze eenmaal op papier staan? In deze blog geef ik drie tips hoe je deze handige set algemene voorwaarden op de juiste manier toepast op jouw onderneming.

Tip 1: Zorg dat jouw algemene voorwaarden van toepassing zijn

Je hebt niets aan een goede set algemene voorwaarden als ze niet op de juiste manier ingezet worden. Helaas gaat dit nog vaak mis, waardoor klanten en jij geen beroep kunnen doen op deze voorwaarden. Dit kan natuurlijk vervelend uitpakken voor jouw onderneming. Belangrijk is dat je de algemene voorwaarden tijdig (voor of bij het aangaan van de overeenkomst) en uitdrukkelijk van toepassing verklaart. Verklaar je de voorwaarden pas van toepassing op de factuur, dan ben je al te laat! De overeenkomst is dan immers al gesloten. Dit probleem kun je bijvoorbeeld ondervangen door de voorwaarden mee te sturen met de offerte en in de offerte duidelijk te verwijzen naar de toepasselijkheid van jouw algemene voorwaarden.

Daarnaast moet de klant de door jou van toepassing verklaarde voorwaarden aanvaarden. Mocht er zich een geschil voordoen, dan draag jij als ondernemer de bewijslast. Je moet dan dus aantonen dat jouw klant tijdig kennis heeft kunnen nemen van de algemene voorwaarden en de voorwaarden heeft aanvaard. Dit kun je doen door in de offerte een bepaling op te nemen dat de klant bij acceptatie van de offerte automatisch akkoord gaat met de algemene voorwaarden. Ik raad je aan de offerte en algemene voorwaarden per e-mail toe te sturen, zodat je altijd kan bewijzen dat jouw algemene voorwaarden van toepassing zijn.

Tip 2: Let op het consumentenrecht

Bepalingen uit de algemene voorwaarden zijn niet rechtsgeldig als ze niet voldoen aan het consumentenrecht. Consumenten worden in de wet beschermd door het consumentenrecht. Bedrijven worden niet of nauwelijks beschermd, omdat ervan uitgegaan wordt dat ondernemingen over de deskundigheid beschikken om de gevolgen van de gestelde voorwaarden te begrijpen. Ter bescherming van de consument zijn de zwarte en de grijze lijst in de wet opgenomen. In de zwarte lijst staan bepalingen die onredelijk bezwarend zijn en op de grijze lijst staan bepalingen die vermoedelijk onredelijk bezwarend zijn. In het eerste geval moet je kunnen aantonen dat de bepaling van jouw algemene voorwaarden niet onredelijk bezwarend is. Voorbeelden van bepalingen op de zwarte lijst zijn:

  • Het uitsluiten van ontbinding van de overeenkomst
  • Verjaringstermijn verkorten naar minder dan twaalf maanden
  • Bedingen die ervoor zorgen dat abonnementen stilzwijgend verlengd worden afgezien van tijdschriften, dag- nieuws- en weekbladen

Als een bepaling in jouw algemene voorwaarden als onredelijk bezwarend wordt aangemerkt, is de bepaling vernietigbaar. Dit betekent dat de consument de bepaling buiten toepassing kan stellen. Doe je zaken met consumenten, dan moet je dus rekening houden met deze dwingende regels. Je mag hier niet van afwijken. Let op: in sommige gevallen kunnen ook kleine ondernemingen gebruikmaken van deze bescherming door de reflexwerking van het consumentenrecht.

Tip 3: Houd de algemene voorwaarden up-to-date

Heb je de algemene voorwaarden eenmaal opgesteld, dan is het belangrijk deze up-to-date te houden om problemen in de praktijk te voorkomen. Stel, er zijn wijzigingen in de bedrijfsvoering van jouw onderneming, zoals het gaan leveren van andere of extra diensten of het aangaan van internationale relaties. Dan wil je niet later voor onbedoelde verassingen te komen staan, omdat dit nog niet was opgenomen in je algemene voorwaarden. Ook kunnen er wijzigingen zijn in de wet- en regelgeving, bijvoorbeeld op het consumentenrecht. Dan is het prettig om zeker te stellen dat jouw voorwaarden up-to-date zijn en dat deze de gewenste bescherming voor jouw onderneming bieden.

Verder is het van belang dat de algemene voorwaarden passend zijn bij jouw onderneming en de wijze waarop het traject van offerte tot overeenkomst verloopt. Let dus op met het gebruik van standaard branchevoorwaarden of het gebruik van algemene voorwaarden die je van het internet afplukt.

Kortom, slim contracteren is niet alleen het opstellen van goede en passende algemene voorwaarden, maar ook zorgen dat je er op de juiste manier gebruik van kunt maken. Let dus zelf goed op de kleine lettertjes van jóuw onderneming!

triangle dark triangle light