Privacywet

Advies AVG/privacyrecht

De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) heeft veel impact voor bedrijven. De privacywet beschermt persoonsgegevens en de verwerking ervan. Denk hierbij aan adresgegevens, maar ook gegevens van werknemers en klanten. Onze juristen adviseren ondernemers over het correct verwerken van persoonsgegevens en het opstellen van een privacyverklaring en een verwerkersovereenkomst. Zodat jouw bedrijf privacyproof is en blijft en geen onnodige risico’s loopt.

Op deze pagina lees je meer over onze advisering en diensten op het gebied van AVG en privacywetgeving. 

triangle dark triangle light

Specialist AVG en privacywetgeving

De AVG (ook wel GDPR) geldt sinds 25 mei 2018 in alle EU-landen. De AVG legt niet alleen extra verantwoordelijkheden neer bij bedrijven. De ‘nieuwe’ privacywet levert ook voordelen op, zeker als een onderneming zaken doet in andere EU-landen. Onze juridische specialisten helpen jou met juridisch advies over alle vraagstukken omtrent de AVG, adviseren je bij het opstellen of optimaliseren van het privacy beleid en beantwoorden vragen omtrent de complexe privacywetgeving.

Privacyverklaring

Een privacyverklaring is verplicht. Er zijn tal van voorbeelden te vinden op internet. Toch is een privacyverklaring maatwerk. Onze juridische adviseurs helpen je bij het correct opstellen of het controleren van een privacy statement. Een privacyverklaring informeert klanten en andere gebruikers over het feit dat hun persoonsgegevens worden verzameld en voor welke doeleinden dat gebeurt. In een privacyverklaring leg je vast wie de persoonsgegevens verwerkt en waarom, wie de persoonsgegevens ontvangt, hoe lang de gegevens worden bewaard en waar men eventueel terecht kan met een vraag of klacht. Daarbij is het ook belangrijk dat mensen de informatie begrijpen. Onze juridische adviseurs helpen jou daarbij.

Verwerkingsregister

Een verwerkersregister is in bepaalde gevallen verplicht volgens de AVG. Het legt vast welke persoonsgegevens je verwerkt en voor welke doeleinden. Onze juristen gaan na wat in jouw specifieke situatie van toepassing is. We helpen bij het opstellen van een verwerkingsregister en adviseren jou hierin, zodat jij te allen tijde kunt voldoen aan de verantwoordingsplicht.

Verwerkersovereenkomst

Indien er gegevens verwerkt worden tussen verschillende partijen/door verschillende partijen is een verwerkersovereenkomst verplicht. Hierin worden de afspraken tussen de betreffende partijen omtrent de verwerking van de gegevens vastgelegd. Onze juristen helpen bij het juridisch correct opstellen van een verwerkersovereenkomst en het toevoegen ervan aan jouw algemene voorwaarden. Zo voorkomt je risico’s omtrent aansprakelijkheid en datalekken en de hoge boetes die de Autoriteit Persoonsgegevens kan opleggen.

triangle dark triangle light