Unposed group of creative business people in an open concept office brainstorming their next project.

Advies arbeidsrecht.

Arbeidsrecht is een onderwerp waar iedere ondernemer met personeel mee te maken heeft. De arbeidsjuristen van HLB Witlox Van den Boomen adviseren werkgevers over alle arbeidsrechtelijke vraagstukken, zoals het opstellen of beëindigen van arbeidsovereenkomsten, juridische vragen omtrent arbeidsongeschiktheid of het begeleiden bij reorganisatie in een groeiend bedrijf. Met een goed en helder juridisch advies over arbeidsrecht staat HLB Witlox Van den Boomen je als ondernemer bij, zodat jouw bedrijf geen onnodige risico’s loopt.

Op deze pagina lees je meer over onze advisering en diensten op het gebied van arbeidsrecht. 

triangle dark triangle light

Specialist arbeidsrecht

Nieuwe wetgeving, zoals de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB), cao’s en veranderingen binnen uw organisatie: de rechten, plichten en mogelijkheden voor werkgevers wijzigen voortdurend. Onze specialisten helpen jou met juridisch advies over alle arbeidsrechtelijke vraagstukken en geven aan waar jij als ondernemer op moet anticiperen, uitgaande van jouw specifieke situatie.

Arbeidsovereenkomsten

Een correct opgestelde arbeidsovereenkomst kan veel problemen voorkomen. Onze arbeidsjuristen adviseren werkgevers over de duur van arbeidscontracten en helpen bij het opstellen van arbeidsovereenkomsten. We zorgen dat alle arbeidsvoorwaarden en bedingen zijn vastgelegd, zoals een geheimhoudingsplicht, concurrentiebeding en relatiebeding. Ook toetsen we of bestaande arbeidscontracten nog aansluiten bij jouw organisatie en voldoen aan actuele wet- en regelgeving. Daarnaast beantwoorden we al jouw vragen over arbeidsovereenkomsten, bijvoorbeeld over de proeftijd, het aantal tijdelijke contracten dat je mag aanbieden en de opzegtermijn.

Arbeidsconflicten

Een arbeidsconflict tussen een werknemer en werkgever is helaas nooit geheel uit te sluiten. Als zich een arbeidsgeschil met een medewerker voordoet, dan bieden onze arbeidsjuristen jou advies en ondersteuning op maat. Uitgangspunt is het voorkomen van een langdurig juridisch geschil of rechtszaak.

Ontslag, transitievergoeding en vaststellingsovereenkomst

Neem je afscheid van een of meer werknemer(s)? Onze juristen en specialisten op gebied van arbeidsrecht bieden juridische bijstand en praktische ondersteuning bij het aanvragen van een ontslagvergunning bij het UWV of het indienen van een ontslagverzoek bij de kantonrechter, het opstellen van een vaststellingsovereenkomst (vso), het vaststellen van een transitievergoeding en andere juridische vraagstukken omtrent ontslag.

Reorganisatie

Een reorganisatie van een onderneming is complex en doorgaans een gevoelige kwestie. Ondernemers kunnen daarbij rekenen op deskundig juridisch advies en praktische ondersteuning van onze arbeidsrechtjuristen. We adviseren over eventuele ontslagvergunningen, transitievergoedingen, een sociaal plan en andere arbeidsrechtelijke vraagstukken die met een reorganisatie gemoeid zijn.

Arbeidsongeschiktheid werknemer

De gevolgen van arbeidsongeschiktheid van een werknemer kunnen groot zijn voor ondernemers. Als werkgever ben je verplicht om gedurende maximaal 2 jaar het loon door te betalen. Ook daarna word je mogelijk nog financieel belast. Wat zijn de rechten en plichten voor werkgevers? Wat moet je doen als je te maken krijgt met arbeidsongeschiktheid, re-integratie of een arbeidsconflict hierover? Onze arbeidsjuristen beantwoorden alle vragen over arbeidsongeschiktheid en geven advies op maat.

Arbeidsreglement en personeelshandboek

Het vastleggen van werkafspraken in een arbeidsreglement of personeelshandboek in aanvulling op het arbeidscontract zorgt voor duidelijkheid en helpt arbeidsconflicten te voorkomen. Onze arbeidsjuristen helpen bij het opstellen van het arbeidsreglement of het updaten ervan. We toetsen afspraken op actuele wetgeving, nieuwe cao-afspraken, (fiscale) wijzigingen zoals onkostenvergoedingen en specifieke onderwerpen die van toepassing zijn op jouw situatie.

Ondernemingsraad en medezeggenschap

Een ondernemingsraad (OR) is verplicht voor organisaties met 50 of meer werknemers. Telt jouw bedrijf minder dan 50 medewerkers, dan is een vrijwillige personeelsvertegenwoordiging mogelijk, maar is het sowieso verplicht om minimaal twee keer per jaar een overleg te voeren over het personeelsbeleid. Onze arbeidsjuristen adviseren jou en beantwoorden al jouw vragen over medezeggenschap, adviesrecht en andere bevoegdheden van jou werknemers.

Overheidsmaatregelen voor werkgevers

Wet- en regelgeving en overheidsmaatregelen brengen plichten, maar ook rechten met zich mee voor werkgevers. Van welke overheidsmaatregelen kunnen ondernemers gebruikmaken? Zeker in coronatijd zijn er tal van (steun)maatregelen waarvoor jouw bedrijf wellicht in aanmerking komt. Maar denk ook aan bijvoorbeeld de Regeling onwerkbaar weer en andere regelingen die voortkomen uit de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB).

triangle dark triangle light