Salarisadvies en salarisverwerking

triangle dark triangle light

De salarisadministratie is een essentieel onderdeel binnen je bedrijfsadministratie. Als werkgever wil je zeker zijn van een juiste en tijdige salarisadministratie die aan alle wettelijke vereisten voldoet. 

Adequaat salarisadvies

HLB Witlox Van den Boomen biedt meer dan 'alleen maar' salarisverwerking. Onze salarisadviseurs signaleren essentiële zaken rondom de salarisverwerking en op aanpalende gebieden. Daarnaast zijn zij een sparring partner voor jou en voorzien je van adequaat salarisadvies. Waar nodig schakelen onze salarisadviseurs hun collegaspecialisten in, bijvoorbeeld een loonbelastingadviseur, een arbeidsrechtadvocaat, een pensioenspecialist of een P&O-manager.

Register Payroll Professional met ISAE 3402 certificering

Kwaliteit, kennis en kunde zijn essentieel in het salarisverwerkingsproces. Onze ervaren salarisadviseurs zijn dan ook Register Payroll Professional en ingeschreven in het daarbij behorende register (NIRPA). Daarnaast laat onze ISAE 3402 verklaring zien dat onze werk- en controleprocessen op orde zijn.

Nirpa-payoff-1

Aanpak van onze salarisadviseur

Onze aanpak en technologie passen wij aan aan de omvang van je werknemersbestand. Persoonlijke aandacht staat altijd voorop. Met onze portal kun je online je salariszaken regelen, heb je altijd je administratie bij de hand en houden wij je op de hoogte van diverse ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving en de gevolgen daarvan voor jouw organisatie.

Systemen voor verwerken salaris

Wij gebruiken Loket en Nmbrs als salarisverwerkingssystemen. Beide systemen zijn effectief en eenvoudig in het (digitale) gebruik. Zowel Loket als Nmbrs bieden werkgevers een gedegen personeelsinformatiesysteem, dat een integraal onderdeel is van de salarisverwerking. Het personeelsinformatisysteem ondersteunt zowel de diverse personeelsprocessen (salarisverwerking, beoordelingsrondes, opleidingen, etc.) als het HR-beleid binnen jebedrijf. Uiteraard hebben de systemen de mogelijkheid van een Employee en/of Manager Self Service en kunnen er uitgebreide en functionele kengetallen en managementinformatie op personeelsgebied gegenereerd worden. Koppelingen tussen de salarisadministratie en online boekhoudpakketten zijn ook mogelijk.

Mogelijkheden salarisverwerking

Qua salarisverwerking kun je kiezen uit een aantal mogelijkheden, waarbij zoveel mogelijk balans is aangebracht tussen kwaliteit, service en persoonlijke aandacht enerzijds en efficiëncy, technologie en vaste prijzen anderzijds.

Al naar gelang je wensen verzorgen wij alleen je loonstroken met de daarbij behorende wettelijke verplichtingen, of verzorgen wij ook diverse aan de salarisverwerking gerelateerde werkzaamheden. Bij dat laatste kun je bijvoorbeeld denken aan pro forma loonberekeningen, ziek- en herstelmeldingen en de pensioenadministratie. Maar ook aan ondersteuning op P&O gebied (eerstelijnsvragen).