triangle dark triangle light

Een selectie assessment is gericht op het onderzoeken of een kandidaat daadwerkelijk de competenties, waaraan in een functie moet worden voldaan, in huis heeft. Wij gebruiken hierbij de Cognisess methode van IVY Works. We brengen eerst in kaart welke cognitieve capaciteiten, emotionele capaciteiten, vaardigheden en persoonskenmerken nodig zijn voor een bepaalde functie en een specifieke werkomgeving. We kijken hierbij ook naar de groepsdynamiek (team waarbinnen iemand zal gaan werken). Voorts laten we kandidaten een aantal game based assessments maken en een aantal vragenlijsten invullen om vervolgens hun profiel af te kunnen zetten tegen het gewenste profiel. Hieruit volgt een kernachtige rapportage waaruit blijkt hoe geschikt iedere kandidaat is voor het gewenste profiel.

Eventueel vullen we dit aan met een rollenspel bij jou of bij ons op locatie. Wij zetten daartoe ervaren rollenspelers in.