triangle dark triangle light

HLB Witlox Van den Boomen ondersteunt bij het actueel en volledig houden van je personeelsdossiers en het voeren van de personeelsadministratie. Denk aan het doorvoeren van mutaties, de verlof- en verzuimadministratie en het beheren van de contracten. Hierbij passen wij een actieve signalering toe.