Estate planning en familieadvies_

true

Estate planning

Estate planning: jouw vermogen overdragen naar de volgende generatie.

Jouw specifieke persoonlijke en financiële wensen staan hierbij altijd op de eerste plaats. De constant veranderende juridische en fiscale regelgeving en (inter)nationale ontwikkelingen spelen ook een belangrijke rol

Estate planning voor elke situatie

In een persoonlijk gesprek met onze ervaren specialisten achterhalen we jouw persoonlijke wensen. 
Vervolgstappen bepalen we altijd samen met jouElk advies is daarom maatwerk.
Voor notariële akten schakelen wij met een onafhankelijke notaris, bijv. van VDB Advocaten Notarissen.
Ons doel is dat jij je volledig kunt vinden in de juridische en fiscale context waarbinnen jouw estate planning plaatsvindt.  
triangle dark triangle light

Onze estate planning diensten

Vanuit onze multidisciplinaire samenwerking biedt HLB Witlox Van den Boomen jou voor alle persoonlijk en financiële vraagstukken een oplossing.

Financiële planning
Samenwonen en trouwen (huwelijkse voorwaarden)
Uit elkaar gaan en echtscheiding
Bedrijfsopvolging en -overdracht
Immigratie - emigratie
Vermogen (woning) in het buitenland
Internationale huwelijken en nalatenschappen
Testament en levenstestament
Schenken
Afwikkeling nalatenschap
Filantropie (Algemeen Nut Beogende Instelling, ANBI)
Familiestatuut en family governance
Verzekeringen en oudedagsvoorzieningen
triangle dark triangle light
Happy young couple calculating bills at home

Financiële planning

Als ondernemer denk je na over de toekomst. Wanneer wil je met pensioen? Willen jouw kinderen de onderneming overnemen? Hoe ga je het regelen als je onverwachts komt te overlijden? Dan wil je je partner en eventuele kinderen natuurlijk goed achterlaten. Een financiële planning geeft inzicht in jouw wensen en doelen. Zijn deze haalbaar? Hoe kun jij die realiseren? Daar helpen onze specialisten bij, zodat jij klaar bent voor de toekomst.  

Family meeting real-estate agent to buy new home

Samenwonen en trouwen (huwelijkse voorwaarden)

De eerste stap bij een goede estate planning is zorgen voor de juiste afspraken als je samen leeft. Die afspraken kun je vastleggen in een samenlevingsovereenkomst of huwelijkse voorwaarden. De inhoud van de samenlevingsovereenkomst of huwelijkse voorwaarden moet voldoen aan jouw wensen en vanuit fiscaal oogpunt optimaal zijn vormgegeven. Met betrekking tot de samenlevingsovereenkomst en huwelijkse voorwaarden kunnen wij de verschillende werkzaamheden voor jou verrichten: advisering, (periodieke) beoordeling en uitvoering.

De DGA en sturen op hoogte salaris de fiscale mogelijkheden in crisistijd

Uit elkaar gaan en echtscheiding

Op het moment dat je relatie eindigt wil je zo goed mogelijk uit elkaar. De afspraken die je hebt gemaakt toen je ging samenwonen of trouwen, moeten dan worden uitgevoerd. De juridische en fiscale regelgeving speelt ook een belangrijke rol als het gaat over zaken als hypotheekrenteaftrek, alimentatie. Met betrekking tot het uit elkaar gaan kunnen wij de verschillende werkzaamheden voor jou verrichten: advisering, begeleiding en uitvoering.

Handsome concentrated bearded waiter swiping credit card through the computer terminal in cafe-1

Bedrijfsopvolging en -overdracht

Veel ondernemers in het familiebedrijf zijn bezig met een bedrijfsoverdracht of gaan hun bedrijf in de komende jaren overdragen aan de volgende generatie. Een bedrijfsoverdracht is een complexe materie, waarbij veel aspecten een rol spelen. De familiale overwegingen spelen de voornaamste rol, naast juridische en fiscale aspecten. Een tijdige voorbereiding is essentieel voor een soepele en succesvolle bedrijfsoverdracht en kan een aanzienlijke besparing aan belasting opleveren. Onze specialisten adviseren en begeleiden jou bij de overdracht van je bedrijf en zorgen ervoor dat jij verzorgd achter blijft.

Immigratie

Immigratie - emigratie

Bij immigratie of emigratie moet je met veel verschillende aspecten rekening houden. Zeker als ondernemer. Begin daarom ruim op tijd met het voorbereiden van jouw verhuizing. Hoe zit het bijvoorbeeld fiscaal en hoe werkt het rechtssysteem van het land waar je naartoe verhuist? Het is van belang om jouw financiële risico's te beperken en jvermogen veilig te stellen. Is het slim om jvermogen mee te verhuizen? Onze specialisten staan klaar om je te ondersteunen.

close up of businessman hand showing texture the world with digital social media network diagram concept Elements of this image furnished by NASA london city background

Vermogen (woning) in het buitenland

Binnen de estate planning spelen de internationale aspecten een steeds grotere rol. Dit heeft onder meer te maken met de toenemende mobiliteit van personen en vermogens. Wanneer je bijvoorbeeld overweegt om een vakantiewoning aan te kopen in het buitenland, gaat dit vaak gepaard met zaken als de taalbarrière, formaliteiten, juridische- en fiscale aangelegenheden en uiteraard de financiering. Ons doel is om jou te begeleiden bij deze financiële, juridische en fiscale kwesties.

Internationaal erfrecht

Internationale huwelijken en nalatenschappen

Als ik trouw in het buitenland, kan ik dan nog Nederlandse huwelijkse voorwaarden maken? En, als ik trouw met iemand met een andere nationaliteit, heeft de regelgeving van dat andere land dan ook invloed op de afspraken die wij willen maken? Dit soort vragen komen regelmatig voor in de internationale estate planning. Ook als je vermogen erft van iemand die in het buitenland woonde, als je buitenlands vermogen (bijvoorbeeld een vakantiewoning) erft of in het buitenland overlijdt, kan de regelgeving van meerdere landen van toepassing zijn. Onze specialisten helpen jou bij alle vraagstukken op het gebied van internationale estate planning.

Testament

Testament en levenstestament

In een testament worden jouw specifieke wensen vastgelegd als je overlijdt. Deze persoonlijke wensen vormen het uitgangspunt van een testament. Daarnaast kun je met een fiscaal optimaal testament toekomstige erfbelasting besparen. Ook tijdens je leven kan het nodig zijn zaken te regelen voor als jij het niet meer kunt, omdat je dement bent, in coma ligt of anderszins wilsonbekwaam bent geworden. Wie regelt de bankzaken, mag er ten laste van jouw vermogen worden geschonken aan (klein)kinderen, wil je thuis worden verpleegd of in een verzorgingstehuis? Dat soort zaken regel je in een levenstestament.

Schenkingsovereenkomsten

Schenkingen

Door al tijdens leven vermogen over te dragen aan bijvoorbeeld jouw (klein)kinderen, kun je een aanzienlijk bedrag aan toekomstige erfbelasting besparen. Daarnaast kun je een persoonlijke reden hebben om al tijdens leven te schenken aan de (klein)kinderen. Op die manier heb je als (groot)ouder nog betrokkenheid en plezier bij de schenking. Schenkingen kun je op veel manieren vormgeven. Daarnaast kan het jouw wens zijn om te bepalen dat jouw (klein)kinderen niet direct de beschikking krijgen over het vermogen. Veel hangt af van je persoonlijke wensen en de omvang en samenstelling van jouw vermogen.

Testament

Afwikkeling nalatenschap

Een nalatenschap, ook wel een erfenis genoemd, bestaat uit alle bezittingen en schulden die iemand na het overlijden achterlaat. Het testament van de overledene bepaalt wie welk deel van zijn/haar vermogen krijgt. Vaak kun je als erfgenaam nog keuzes maken die tot belastingvoordelen kunnen leiden. Daarnaast moeten schulden van de nalatenschap moeten worden betaald, de aangifte erfbelasting moet worden opgesteld, abonnementen moeten worden opgezegd en het vermogen van de overledene moet op naam komen van degene die het verkrijgt. Onze specialisten adviseren en begeleiden jou bij de afwikkeling van een nalatenschap.

Small change being put into piggy bank

Filantropie (Algemeen Nut Beogende Instelling, ANBI)

Je bent vermogend en wil vermogen geven aan een goed doel. Dat kun je doen aan een bestaand goed doel of door zelf een goed doel op te richten. Op basis van jouw wensen en behoeften begeleiden onze specialisten jou bij de advisering, de opzet van een goed doel, de aanvraag van de ANBI-status en overdracht van het vermogen aan het goede doel.

Serious male and female gardeners in brown aprons discussing plants and flowers and using tablet in orangery

Familiestatuut en family governance

Hoe gaan jullie als familie om met het familievermogen of familiebedrijf? Mogen partners in de onderneming komen werken, moeten kinderen eerst buiten het bedrijf ervaring opdoen? Mag een kind dat niet in het bedrijf gaat werken wel aandeelhouder worden van het bedrijf? Als familie moet je met elkaar over dit soort thema’s praten om verstoorde verhoudingen in de toekomst te voorkomen. Onze specialisten kunnen jou en je familie helpen bij dit proces en de vastlegging van de afspraken.

Dga gebruikelijk loon en pensioen in eigen beheer

Verzekeringen en oudedagsvoorzieningen

Wat is je gezinsinkomen als je arbeidsongeschikt raakt? Hoeveel belasting is er verschuldigd als je nu zou overlijden? Als je gaat scheiden, arbeidsongeschikt raakt of overlijdt, heeft dat gevolgen op de financiële positie van jou en je gezin. Onze specialisten brengen voor jou in kaart wat een dergelijke gebeurtenis betekent voor jou en je gezin. Daarnaast adviseren zij over mogelijkheden de financiële impact te minimaliseren.

triangle dark triangle light
Placeholder banner

Stel je vraag.
Welke dan ook.

Zit je met een ondernemersvraag? Heb je een specifieke opdracht of wil je gewoon even sparren? Wij staan voor je klaar.