Optimale procesverbetering met process mining

triangle dark triangle light

Waardevolle inzichten in je financiële data vormen een essentiële basis voor betere besluitvorming. Om de financiële resultaten daadwerkelijk te verbeteren moet je aan de slag met procesverbetering. Een fysieke procesinventarisatie kost – zeker binnen een grotere en complexe organisatie - veel tijd en mankracht, terwijl slechts een deel van het verhaal boven water komt.

Ontdek het daadwerkelijke procesverloop

Een process mining analyse geeft inzicht in het daadwerkelijke data-verloop van een proces, inclusief de uitzonderingen. Na de analyse weet je exact hoe vaak er op welke wijze wordt afgeweken van het gewenste proces en waar die exacte afwijkingen plaatsvinden. Met de knelpunten inzichtelijk voorzien onze adviseurs je van actiegerichte adviezen die je processen blijvend verbeteren.

Voorbeeld: Verbeter je processen actiegerichtVoorbeeld process mining1. In dit voorbeeld zien we dat de processtap 'Inkoopfactuur vrijgeven' tien keer is overgeslagen.

Wanneer we het voorbeeld van een inkoopproces (zie figuur 1) volgen vanaf het moment dat een inkooporder wordt vrijgegeven voor betaling, dan zien we in één oogopslag dat de verplichte processtap ‘Inkoopfactuur vrijgeven’ tien keer is overgeslagen. Zonder process mining was dit wellicht nooit aan het licht gekomen. Nu weten we dat het gebeurt én hoe vaak.

Voorbeeld uitzonderingen process mining
2. Met één druk op de knop in de process mining applicatie worden de 10 afwijkende gevallen naar boven gehaald..

Om actie te ondernemen, moeten we weten welke tien gevallen de stap, ter voorkoming van fraude, omzeilen. Met een druk op de knop in de process mining applicatie worden deze 10 gevallen naar boven gehaald (figuur 2). Nadat deze gevallen nader zijn onderzocht, zou een actiegericht resultaat kunnen luiden: het geven van een gerichte training aan de medewerkers óf het implementeren van een systeemaanpassing die de verplichte stap afdwingt.

Wil jij graag weten wat process mining voor jouw organisatie kan betekenen? Neem contact op met Wesley Wiertz via wesley.wiertz@hlb-wvdb.nl.

triangle dark triangle light