Consultancy

Consultancy en BI advies

Onze business innovation consultants helpen jou als ondernemer bij het verbeteren van je prestaties en business. Dat begint met een inventarisatie van je doelen en het formuleren van concrete vraagstukken: welke informatie is nodig om deze doelen te realiseren? Daartoe brengen we bedrijfs- en financiële processen in kaart en ontsluiten we data, om deze vervolgens te vertalen naar bruikbare en begrijpelijke informatie. Het levert nieuwe inzichten op, waarmee jij als ondernemer aan de slag kunt, ondersteund door onze specialisten. 

triangle dark triangle light

Business innovatie consultants HLB Witlox Van den Boomen

Iedere organisatie beschikt over een grote hoeveelheid data. Die hoeveelheid neemt per dag bovendien exponentieel toe. Denk aan data over voorraad, sales, debiteuren, urenadministratie, order- en retourverwerking, online traffic, et cetera. Helaas worden veel data niet volledig of zelfs niet benut. Onze business innovation consultants beschikken over de kennis om alle gegevens te traceren en te vertalen naar relevante informatie. Ook adviseren we je hoe je data kunt verbinden en verrijken, door inzet van innovatieve technologieën.

Procesoptimalisatie

Procesoptimalisatie klinkt elke ondernemer als muziek in de oren. Hoe efficiënter processen zijn ingericht, hoe effectiever en plezieriger je kunt ondernemen en hoe beter het rendement. Onze innovatie consultants helpen jou hierbij. We monitoren alle beschikbare data per bedrijfsonderdeel en analyseren deze zorgvuldig. We geven antwoord op tal van vragen en zorgen voor optimaal inzicht in KPI’s en organisatorische zaken. Zodat jij processen stap voor stap en bovenal continu kunt optimaliseren.

Robotic Process Automation

Robotic Process Automation (RPA) kan elke ondernemer veel voordeel opleveren. Door handmatige en terugkerende werkzaamheden te automatiseren, boek je direct tijdswinst. Op langere termijn levert je RPA bovendien nog veel meer op. Facturatie kan realtime worden verwerkt, foutkansen worden tot nul gereduceerd, mogelijke risico’s worden tijdig gedetecteerd en data driven audits verlopen efficiënter. Graag adviseren we je hoe en welke processen je kunt automatiseren en robotiseren.

triangle dark triangle light