Business dashboard

triangle dark triangle light

Koppeling van data

Met één druk op de knop krijg je realtime managementinformatie en heb je optimaal inzicht in jouw KPI’s. Afgestemd op jouw wensen reikt jouw business dashboard betrouwbare financiële rapportages aan en desgewenst ook sales- en marketinginformatie en andere data. Daarbij is functionaliteit het uitgangspunt: welke informatie heb je nodig? Data zijn niet langer als los zand, maar worden zodanig gekoppeld dat ze je een waardevol totaaloverzicht geven en jou direct een seintje geven wanneer er iets afwijkt.

Dashboard doorontwikkelen

Met jouw wensen als uitgangspunt blijven we jouw dashboard door ontwikkelen, het is een iteratief proces. Welke informatie ontbreekt nog, welke informatie blijkt minder relevant? In nauw overleg blijven we het dashboard finetunen. Door inzicht te krijgen in bedrijfsprocessen kun je ze optimaal en efficiënt inrichten en wordt het handmatig verwerken van gegevens geminimaliseerd. Doel is te komen tot betrouwbare en relevante informatie: de basis voor change management en waardecreatie

BI (management) dashboard

Een BI-dashboard brengt in beeld hoe een organisatie zich ontwikkelt. Het gaat verder dan financiële cijfers, het voegt financiële informatie samen met andere databronnen. Met een BI-dashboard wordt samengevat hoe jouw onderneming ervoor staat en welke trends er zijn, gekoppeld aan jouw zakelijke doelstellingen. Het helpt antwoord te krijgen op strategische vraagstukken. Bedienen we de juiste klantengroepen, is onze focus de juiste? Zitten de juiste mensen op de juiste plek? Hoe de managementinformatie wordt vormgegeven in een digital dashboard en welke indicatoren we erin opnemen, hangt af van jouw doelen en wensen. Onze specialisten adviseren jou over en begeleiden je bij het ontwerp, de ontwikkeling en implementatie van jouw management dashboard.

Robotic Process Automation

Robotic Process Automation (RPA) kan elke ondernemer veel voordeel opleveren. Door handmatige en terugkerende werkzaamheden te automatiseren, boek je direct tijdswinst. Op langere termijn lever je RPA bovendien nog veel meer op. Facturatie kan realtime worden verwerkt, foutkansen worden tot nul gereduceerd, mogelijke risico’s worden tijdig gedetecteerd en data driven audits verlopen efficiënter. Graag adviseren we jou hoe en welke processen je kunt automatiseren en robotiseren.

triangle dark triangle light