Due diligence bij overname en fusie 

Een due diligence – ook wel boekenonderzoek genoemd – is een waardevol onderdeel van een fusie- of overnametraject. Het geeft de koper inzicht in de onderneming: is de verkoopprijs reëel, zijn activa correct gewaardeerd, hoe ziet de kostenstructuur eruit, wie is de uiteindelijk belanghebbende (ubo), wat zijn mogelijke risico’s? 

Waardevolle informatie voor de koper 

Wij zijn gespecialiseerd in due diligence-onderzoek. Zowel financiële, juridische, fiscale, HRM- en ook IT-risico’s kunnen we voor jou in kaart brengen; al deze specialismen hebben we in eigen huis. Een boekenonderzoek kan tot zeer waardevolle informatie leiden. Het kan onaangename verrassingen voorkomen, dan wel invloed hebben op het overnametraject. Due diligence-onderzoek is dus van grote waarde bij het nemen van strategische beslissingen. 

Wat houdt due diligence-onderzoek in? 

In grote lijnen omvat een financiële due diligence het analyseren van cijfers en het in beeld brengen van mogelijke verplichtingen. De fiscalisten van HLB Witlox Van den Bomen geven onder meer inzicht in loon- en omzetbelasting en de aangiften vennootschapsbelasting. Is alles tijdig en volledig afgedragen, zijn er fiscale aandachtspunten? Onze juristen brengen onder meer de juridische structuur, lopende verzekeringen en verplichtingen (zoals milieuvergunningen en ruimtelijke ordening) en het personeelsbestand in kaart, evenals eventuele geschillen en procedures met derden. Ook op gebied van HRM lichten we zaken door, zoals de kracht/zwakte van het managementteam, pensioenrisico’s, de mate van personeelsverloop, mogelijke arbeidsconflicten en andere personele zaken. Onze IT-specialisten inventariseren bovendien de eventuele technische, organisatorische en juridische IT-gerelateerde risico’s. Het is een zéér belangrijk onderdeel van due diligence-onderzoek, gezien de impact en het belang van IT in organisaties. 

Vendor due diligence: ‘vooronderzoek’ door de verkoper 

Due diligence wordt vooral ingezet door de potentiële koper van een bedrijf. Ook voor de verkopende partij kan een boekenonderzoek waardevol zijn; we spreken dan van een vendor due diligence. Het brengt immers eventuele aandachtspunten tijdig in beeld. Als verkoper kun je zaken die nog niet helemaal op orde zijn, bijsturen of herstellen. Zodat vervolgens niets een geslaagde bedrijfsverkoop nog in de weg kan staan.