triangle dark triangle light
  • Overweeg je om een onderneming over te nemen en wil je hulp bij het opstellen van een financieringsmemorandum voor de aanvraag van een overnamefinanciering?
  • Wil je graag weten of de huidige condities voor je financiering nog marktconform zijn en of de voorwaarden nog passen bij de huidige situatie?
  • Heb je er wel eens over nagedacht om het werkkapitaal van je onderneming te optimaliseren, zodat je een lagere financieringsbehoefte hebt?
  • Vraag je je af hoe je jouw groeiambities, bijvoorbeeld het vergroten van de productiecapaciteit of uitbreiding door internationalisering het beste kunt financieren?
  • Ben je benieuwd op welke wijze je de vermogenspositie van jouw onderneming kunt versterken?
  • Zoek je naar additionele financiering of een herfinanciering en wil je op een professionele wijze worden ondersteund in dit traject?

    De financieringsspecialisten van HLB Witlox Van den Boomen kunnen jou hierin professioneel en onafhankelijk ondersteunen. Naast een jarenlange ervaring, beschikken zij over een breed netwerk van zowel bancaire als non-bancaire financiers, zoals bijvoorbeeld specifieke vastgoedfinanciers, leasemaatschappijen, factormaatschappijen, crowdfunding platforms, kredietunies, investeringsmaatschappijen en andere (private) partijen. Ook weten onze financieringsspecialisten wanneer optimaal gebruik gemaakt kan worden van staatsgegarandeerde (borgstellings)kredieten.

    Afhankelijk van jouw wensen en mogelijkheden, onderzoeken we welke financieringsmogelijkheden er zijn en welke financieringsvorm en –bron het beste aansluit. Met gestapeld financieren kunnen we de financieringsbehoefte ook verdelen over meerdere financiers. We adviseren jou over de partijen die benaderd kunnen worden, stroomlijnen alle vereiste financiële informatie en voeren onderhandelingen over voorwaarden en condities. Terwijl jij je focust op jouw onderneming, begeleiden onze financieringsspecialisten je naar de best passende financiering.