Risicoparagraaf.

Hieronder geven wij een overzicht van de belangrijkste risico’s en onzekerheden die de strategische en financiële doelstellingen van HLB Witlox Van den Boomen kunnen beïnvloeden. Zowel intern als aan klantzijde.

Intern

  • Beschikbaarheid nieuwe medewerkers
  • Toenemende druk vanuit wet- en regelgeving
  • Toename verplichtingen vanuit Poortwachtersrol
  • Uitholling vak door toenemende bureaucratisering

Extern

  • Beschikbaarheid personeel
  • Beschikbaarheid/prijsontwikkeling materialen en componenten
  • Verstoring van de supply chain
  • Toenemende energiekosten