Onze verantwoordelijkheid

Vanuit onze missie is er voor ons een belangrijke rol weggelegd om bij onze klanten de ‘Why’ van het duurzaam ondernemerschap over te brengen.

Vanuit maatschappelijke ontwikkelingen, wet- en regelgeving maar zeker ook de kansen die voor ons liggen hebben wij Duurzaam ondernemerschap als belangrijke strategische pijler gedefinieerd. Het is onze missie om ondernemers vol vertrouwen en toekomstgericht te laten ondernemen. Hierbij hebben we oog voor zowel de onderneming als ondernemer. Vanuit deze missie is er voor ons een belangrijke rol weggelegd om bij onze klanten de ‘Why’ van het Duurzaam ondernemerschap over te brengen en duidelijk te maken waarom het essentieel is om vandaag te acteren en verantwoordelijkheid te nemen.  

Bestuursverslag 2022 | Onze verantwoordelijkheid | HLB WVDB

Robèrt Molenaar

Bestuurder

triangle dark triangle light

HLB en Green by Blue.

Wij zijn ervan overtuigd dat wij de meeste impact op duurzaam ondernemen kunnen maken vanuit onze dienstverlening. Daarom namen we eind 2022 samen met verschillende kantoren het initiatief voor het nieuwe platform Green by Blue. Green by Blue is een platform waarin duurzaamheidsadviseurs, accountants en financial professionals samenwerken om bedrijven te begeleiden in de transitie naar een duurzamer businessmodel. 

Het is een platform dat cijfermatig, goed onderbouwd en meetbaar resultaat wil boeken. Dat doen we door Sustainable Development Goals te veranderen van gespreksonderwerpen in actiepunten. Omdat de wetgeving dit straks keihard eist. Omdat de maatschappij het verwacht. Omdat we een nieuwe generatie professionals aan ons moeten binden. En omdat ondernemers die vooruit willen daar nu al om vragen. Want binnenkort valt er niet meer aan te ontkomen: het onderwerp duurzaamheid zal bij bedrijven hoog op de agenda moeten staan.

Vanaf 2025 verplicht de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) naar schatting 1.500-2.000 grote Nederlandse ondernemingen hun prestaties op het gebied van duurzaamheid te rapporteren. Deze rapportages worden onderwerp van een verplichte controle. Voor de meeste ondernemers is deze rapportage en controle nieuw. Zij zullen zich daarbij tot hun accountant wenden voor advies en rapportage. 

De CSRD verplicht bedrijven om naast de jaarrekening, ook een verslag op te stellen van hun duurzaamheids- of ESG beleid. Hierbij denk je al snel aan milieu gerelateerde thema’s zoals CO2-footprint (Environmental), maar het gaat veel verder dan dat. Zaken als anti-corruptiebeleid (Governance), leefbaar loon en zinvol werk (Social) gaan bijvoorbeeld een rol spelen in de verslaglegging. Tegelijkertijd zijn deze thema’s ook doorslaggevend in de ‘War on Talent’. Het is het verschil tussen rapporteren over gisteren en vandaag (vanuit afhankelijkheden zoals schaarste van grondstoffen en prijsinflatie) naar rapporteren over morgen vanuit de impact die jouw bedrijf maakt op de samenleving én de impact die de samenleving op jouw bedrijf maakt (dubbele materialiteitsbeginsel). Hiermee wordt er dan ook breder gerapporteerd over de waardecreatie van een bedrijf. De accountant moet dit verslag controleren. Kortom: een enorme uitdaging voor bedrijven én hun accountants.

Bovendien raakt het duurzaamheidsvraagstuk vanuit de keten naast grote ook middelgrote en kleine bedrijven. Veel organisaties zijn vandaag de dag vanuit maatschappelijke ontwikkelingen en intrinsieke motivatie aan de slag met het vraagstuk en kan het voordelen opleveren op het gebied van subsidies en/of kostenbeheersing. Tegelijkertijd worden er ook steeds vaker eisen gesteld op dit gebied vanuit onder andere banken en klanten. We zien duurzaamheid tevens steeds vaker terug in aanbestedingstrajecten.

Edwin van Haare bestuursverslag

Edwin van Haare

Partner

''Op het platform Green by Blue werken accountants en duurzaamheidsadviseurs SAMEN om bedrijven optimaal voor te bereiden op de verplichtingen van de CSRD.''

Bekijk de video
Roger Christiaans bestuursverslag

Roger Christiaans

Manager Audit

''Green by Blue heeft mij opgeleid om expertise te ontwikkelen op het gebied van duurzaamheid. Met completere en waardevolle adviezen maak ik nog meer impact en help ik ondernemers vol vertrouwen te ondernemen. Zo draag ik, samen met onze uitdagende klanten, bij aan een gezonde, betere, eerlijke, betrouwbare maatschappij en economie.''

triangle dark triangle light

Verduurzaming voor onze klanten.

Onze accountants en adviseurs zijn voorbereid op sustainability reporting. We behoren zelfs tot de koplopers op het gebied van duurzaamheidsadvisering! Collega Edwin van Haare, partner en registeraccountant, vertelt over de uitdagingen en kansen die het duurzaamheidsonderwerp biedt. En vooral hoe we met het unieke platform Green by Blue onze klanten en de accountantsbranche, echt verder willen helpen. “Als multidisciplinaire dienstverlener pakken we op dit vlak een enorme voorsprong”, aldus Edwin. “Hoewel 2025 nog ver weg lijkt, is het dichterbij dan je denkt. Want er is een forse implementatie-uitdaging waarvoor veel vragen moeten worden beantwoord. Wat wordt er bijvoorbeeld verstaan onder duurzaamheid, hoe formuleer je concrete doelstellingen, hoe moet de rapportage er uit zien en welke regels zijn van toepassing? En de belangrijkste vraag: hoe toekomstbestendig is mijn onderneming?”

Binnen de duurzaamheidswerkzaamheden begeleid ik, samen met de duurzaamheidsadviseurs, bedrijven om te komen tot een duurzaamheidsverslag of controleer ik een duurzaamheidsverslag. Door deze combinatie leer ik vanuit meerdere perspectieven naar een onderneming te kijken.

Eveline Smits

Opdrachtleider Audit

Duurzaam denken en doen.

HLB Witlox Van den Boomen werkt samen met GreenbyBlue actief aan duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen. We gaan zuinig om met grondstoffen en energie. Diversiteit en inclusiviteit, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid staan hoog op onze agenda. En zeker zo belangrijk: we helpen onze klanten daar ook bij door hun duurzaamheidsparagraaf op de juiste wijze in te vullen. We staan bovenaan in de lijst van de top 15 kantoren in onze branche. 

Groene kilometers met elektrische company cars.

HLB Witlox Van den Boomen zette in 2022 een grote stap in verduurzaming met 30 volledig elektrische Peugeots e-208. In juni 2022 werden deze afgeleverd en dat leverde dit prachtige plaatje op. Ook verzorgden we bij onze vestigingen voor (uitbreiding van) nieuwe laadpalen.  

Swim to fight cancer.

In september 2022 hebben 12 collega’s aan 'Swim to Fight Cancer' deelgenomen. Zij zwommen ieder 2.000 meter door het water van de Maas rondom Heusden. De zwemroute had als doel om zoveel mogelijk donaties op te halen voor onderzoek naar kanker. De opbrengst van alle donaties voor onze twaalf collega's bedroeg ruim € 6.000.