Ons beleid & Onze visie

De razendsnelle ontwikkeling van wet- en regelgeving stelt steeds hogere eisen aan systemen, processen, kennis en vaardigheden.

Als gevolg van de fusie in 2021 zijn we inmiddels gegroeid naar één van de grotere accountants- en advieskantoren in Nederland. Bij het aangaan van de fusie tussen de twee bedrijven hebben we lang en nadrukkelijk stilgestaan bij de WHY-vraag: Waarom hebben we in 2021 onze krachten gebundeld? Eén van de belangrijkste elementen in de beantwoording van deze vraag was en is nog steeds de toenemende complexiteit van de omgeving waarin kantoren zoals ons opereren. De wet- en regelgeving ontwikkelt zich razendsnel en dit stelt steeds hogere eisen aan systemen, processen, kennis en vaardigheden. Niet alleen toezichthouders, maar ook onze eigen klanten verwachten een hoge mate van professionaliteit.

Bestuursverslag 2022 | Stephan Seijkens | HLB WVDB

Stephan Seijkens

Bestuurder

triangle dark triangle light
Bestuursverslag 2022 | Poortwachtersrol | HLB WVDB

Poortwachtersrol.

De overheid legt de sector steeds nadrukkelijker de verantwoordelijkheid op om misstanden te signaleren. Die Poortwachtersrol geldt niet alleen voor accountants, maar evenzeer voor organisaties als banken, notarissen en de Belastingdienst. Ze worden geacht vast te stellen of de bedrijven waarmee ze zakendoen, handelen volgens de wet. Ze dienen hen te behoeden voor fouten en overtredingen. Ook binnen onze dienstverlening wordt het steeds belangrijker klanten te helpen compliant te zijn. Die rol vraagt diepgaand inzicht in de klant, diens strategieën, processen en doelstellingen. Transparante samenwerking dus, open communicatie en proactieve dienstverlening. En bovenal erkenning van een gemeenschappelijk belang. Het gaat er immers niet alleen om dat wij aan onze verplichtingen voldoen; ondernemers zitten evenmin te wachten op een deconfiture, fraude of andere bedreigende situaties.

Bestuursverslag 2022 | Nieuw vakmanschap | HLB WVDB

Nieuw vakmanschap.

Door gebruik te maken van innovatieve IT-toepassingen als process mining en predictive analytics zijn we in staat om bedreigingen te signaleren, nog voordat ze zich bij de klant voordoen. We hebben de kennis, de tools, de processen. De uitdaging evenwel, de kern van ons nieuwe vakmanschap, zit vooral aan de kant van de menselijke interface. Er zijn nieuwe adviesvaardigheden nodig, communicatieve vaardigheden. Een nieuwe klantgerichtheid die niet alleen persoonlijk, inlevend en vriendschappelijk is, maar vooral ook kritisch. De vaardigheid én het lef om discussies aan te gaan, tegengas te geven en nee te zeggen wanneer dat nodig is. Uiteindelijk is dat een kwestie van cultuur. Een open cultuur, zoals HLB Witlox Van den Boomen die voorstaat.

Bestuursverslag 2022 | Organisatiestructuur | HLB WVDB

Organisatiestructuur.

HLB Witlox Van den Boomen is een klantgerichte organisatie met een helder governancemodel.
Ons hoogste orgaan is de Vergadering van Aandeelhouders. Zij beslist over zaken als strategie, begrotingen en investeringen en het toetreden van nieuwe aandeelhouders. Daarnaast treedt de Vergadering van Aandeelhouders op als werkgever van de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur geeft leiding aan de organisatie. Zij wordt daarin ondersteund door vijf stafhoofden (Personeel & Organisatie, Office & Facility, IT & Business, Marketing & Communicatie en Finance & Control). Tot slot zijn er de Businessline-directies (Accountancy & Advies, Audit, Belastingadvies, Business Advisory, Salaris- & HRM advies, Juridisch advies en Corporate finance), verantwoordelijk voor de praktijkuitoefening en de kwaliteit van de dienstverlening. De Businessline-directies rapporteren direct aan de Raad van Bestuur.

Bestuursverslag 2022 | Compliance HLB WVDB

Compliance.

Vanzelfsprekend is ons er alles aan gelegen om in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving te acteren. De afdeling Compliance monitort of onze bedrijfsvoering, op alle organisatieniveaus, overeenkomstig het vastgestelde beleid en wet- en regelgeving plaatsvindt. Voor de borging daarvan hanteren we een three lines of defence model.

relatie met toezichthouders

Relatie toezichthouders.

Compliant zijn vraagt ook eerstelijns relaties met toezichthouders als AFM en BFT. Uiteraard werken wij graag mee aan pilotprojecten en thema-onderzoeken die door dergelijke toezichthouders worden geïnitieerd. Daar wordt immers niet alleen de beroepspraktijk, maar ook ons kantoor en onze klanten uiteindelijk beter van.

triangle dark triangle light

“De kern van ons nieuwe vakmanschap zit vooral aan de kant van de menselijke interface.”

 

De accountancy wordt uitgevoerd door professionals met een academische opleiding. Dergelijke intelligente mensen, vrije denkers, moet je de ruimte geven. Als je het vak helemaal dichttimmert met regels en wetten, vanuit een weinig realistisch geloof in een volledig maakbare en beheersbare wereld, werkt dat alleen maar contraproductief. Om kwaliteit te kunnen blijven leveren, hebben we kundige, gepassioneerde mensen nodig. Laten we ons samen sterk maken voor een sector waarin die passie niet uitdooft, maar juist wordt aangewakkerd.

Stephan Seijkens

Bestuurder

Waardering voor gemaakte stappen.

In december 2022 bracht AccountancyVanMorgen de jaarlijkse AV-Top 50 uit. Daarin staan wij op positie nummer 13. Als HLB Witlox Van den Boomen werden wij beschouwd als ‘nieuwe lokale held’. Dit omdat we aan kop staan in de denkbeeldige Brabantse accountancyranglijst (gebaseerd op de omzet van kantoren in de top 50). AccountancyVanMorgen zette de actuele verschuivingen in de Brabantse markt op een rij in het artikel 'De Brabantse slag'.

AV top 50_1