Bestuursverslag 2022 - samen verder zonder balk

true

Bestuursverslag 2022.

Met trots presenteren wij het Bestuursverslag 2022 ‘Samen verder’.

2022 was een vruchtbaar jaar! Onze gezamenlijke dienstverlening en aanpak krijgen steeds meer gestalte. In 2021 fuseerden HLB Van Daal Adviseurs en Accountants en WVDB Adviseurs Accountants tot HLB Witlox Van den Boomen. Door deze krachtenbundeling en wederzijds vertrouwen organiseren we onszelf steeds slimmer. We hebben hard gewerkt om er één bedrijf van te maken: HLB Witlox Van den Boomen.
 
HLB Witlox Van den Boomen is een multidisciplinair accountants- en advieskantoor met circa 600 medewerkers, dat nauw samenwerkt met strategische alliantiepartner VDB Advocaten Notarissen. Door deze krachtenbundeling zijn we klaar voor de uitdagingen die de toekomst ons en onze klanten voorlegt. Om verder te investeren in digitale transformatie en kwaliteit van dienstverlening. Maar ook in hoogwaardige kennis en goed en aantrekkelijk werkgeverschap. Alles om ondernemers nog beter te kunnen adviseren. Een stap die ons samen met onze klanten verder brengt. Nú en in de toekomst.

Doorpakken op strategische pijlers.

2022 stond in het teken van optimalisatie; met de juiste focus versnellen en verdiepen we op onze strategische pijlers:

Bestuursverslag 2022 | Strategische pijlers | HLB WVDB

Hoogwaardige kennis

Bestuursverslag 2022 | Strategische pijlers | HLB WVDB

Digitale transformatie

Bestuursverslag 2022 | Strategische pijlers | HLB WVDB

Goed werkgever-schap

Hoogwaardige kennis in de volle breedte.

De uitdagingen en vraagstukken van onze klanten hebben altijd een multidisciplinair karakter. Daarom blijven we onze specialismen verder verdiepen en verbreden. Al onze aanwezige expertises weten elkaar steeds makkelijker te vinden. Het delen van kennis en ervaringen staat daarbij voorop.

Digitale transformatie.

We zijn trots op de stappen die we zetten op het gebied van duurzaamheidsadvisering, compliance en data-analyse als onderdeel van onze digitale transformatie. We zetten vol in op digitaal werken en data integriteit. Vanuit goed werkende systemen kunnen wij onze klant, van acceptatie tot en met output, beter en sneller bedienen. En slimmer werken betekent ook efficiënter en leuker werken. Goed voor onszelf, maar zeker ook voor onze klanten.

Goed werkgeverschap.

Vanuit onze strategische pijler ‘goed werkgeverschap’ en de urgentie om nieuwe collega’s aan te trekken, ontwikkelden we in 2022 ons werkgeversmerk. In diverse sessies met een diversiteit aan collega’s hebben we in kaart gebracht wat het werken bij HLB Witlox Van den Boomen zo bijzonder maakt. Oftewel: hoe wij ons onderscheiden als werkgever. In het najaar lanceerden we de arbeidsmarktcampagne ‘Ontdek jouw carrièregarantie’. Een arbeidsmarktcampagne voor, door en met elkaar. We waren zichtbaar als werkgever en laten zien hoe leuk en uitdagend het is om bij óns te werken. Zo bouwen we aan goed werkgeverschap.

Ontwikkeling en groei centraal.

We investeerden zowel in kwaliteit als in kwantiteit. Binnen onze vestigingen gaven we verder richting aan de ontwikkeling van onze mensen en onze multidisciplinaire dienstverlening, ondersteund door digitalisering en de kwaliteit en kwantiteit van onze mensen. Vanuit de overtuiging dat volwaardige teams op de vestigingen, zogenaamde ‘powerhouses’, én een uniformere werkwijze resulteren in beter en leuker werk met meer aandacht voor de klant. Samen vinden we de juiste balans.

Samen sterker verder.

2021 stond voornamelijk in het teken van het op elkaar afstemmen van alle interne processen. In 2022 zijn we samen sterker verder gekomen. Er is enorm hard gewerkt en voorbeeldig commitment getoond, waarvoor het bestuur iedereen wil bedanken. Het welverdiende fusiefeest vierden we op 11 juni 2022. Daar hebben we met elkaar uitgebreid geklonken op ons nieuwe HLB Witlox Van den Boomen. Inclusief volop vertrouwen in de toekomst.

“Geweldige inzet en enorme betrokkenheid van onze mensen!”

De nieuwe organisatie staat. In 2023 is er weer volop ruimte voor nieuwe klanten en projecten die ons verder brengen in de vastgestelde strategie richting 2025. De komende periode werken we hard aan speerpunten zoals hoogwaardige kennis, digitale transformatie en goed werkgeverschap. En aan een verdere invulling van de uitstraling die we met HLB Witlox Van den Boomen voor ogen hebben. Met trots en overtuiging willen we laten zien wie we zijn, waar we voor gaan en waar we voor staan: de beste adviseur om samen verder te komen! 

Bestuursverslag 2022 | Raad van Bestuur | HLB WVDB

Raad van Bestuur HLB Witlox Van den Boomen
Stephan Seijkens, Pascal Kosters, Rob Becx en Robèrt Molenaar.