Belastingrecht en procesvoering

triangle dark triangle light

Door toename van verscherpte wetgeving met daaraan de diverse verbonden plichten en sancties, alsmede de intensivering van het gebruik door de fiscus van de bestaande bevoegdheden, is het formele belastingrecht steeds belangrijker geworden. Ook jij kunt te maken krijgen met een optreden van de belastingdienst waarbij jouw rechtspositie als belastingplichtige onder druk kan komen te staan. Op dat moment kunnen onze adviseurs met specialisatie Formeel Recht & Procesvoering je deskundige bijstand verlenen. Jouw specifieke persoonlijke en financiële belangen staan daarbij voor ons op de eerste plaats.

Belastingrecht en Fiscale procesvoering betekent voor jou onder andere:

  • Het opstellen en verzorgen van jouw bezwaarschriften
  • Het verzoeken om uitstel van betaling voor de aan jou opgelegde aanslagen
  • Het instellen van beroepsprocedures en het voeren van deze procedures namens jou met de Belastingdienst
  • Het begeleiden van belastingcontroles en informatieverzoeken (inclusief derdenonderzoeken)
  • Het begeleiden van internationale informatie-uitwisseling
  • Het begeleiden van aansprakelijkheidskwesties
  • Het begeleiden van invorderingskwesties
  • Het informeren over bewaarplicht en identificatieverplichtingen
  • Alsmede het waarborgen van jouw belangen en het bewaken van jouw rechten en plichten aan de hand van de wetgeving.

Onze specialisten zijn jou graag van dienst.

Werkwijze

In een persoonlijk gesprek zorgen wij er samen met jou voor dat jouw vragen in kaart worden gebracht. Ook vervolgstappen bepalen wij samen met jou en jouw vaste adviseur. Voor het opstellen van bezwaarschriften en beroepschriften werken wij, in een aantal gevallen, ook samen met jouw advocaat. Vanuit een juiste wetstoepassing staan wij jou bij in jouw geschil met de belastingdienst. Daarbij bewaken wij jouw rechtspositie en streven wij een effectieve behandeling na.

Bezwaarschriften

Na indiening van bijvoorbeeld jouw aangiften inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, loonbelasting, omzetbelasting en dividendbelasting worden deze aangiften door de Belastingdienst gecontroleerd en volgt een formele belastingaanslag en/of een beschikking ter zake van de belasting.

Bij controle van deze aangiften kan de Belastingdienst besluiten om af te wijken van de ingediende aangiften en een aanslag opleggen met daarin een bedrag aan belastingrente en eventueel een boete. De Belastingdienst dient vooraf een aankondiging toe te sturen van deze afwijking. Om na te gaan of de afwijking wel akkoord is, zijn wij jou graag van dienst. Wij gaan na in welke mate de correctie terecht is en maken zo nodig bezwaar tegen de aanslag. Tevens kunnen wij verzoeken om uitstel van betaling voor deze aanslag zolang er nog niet op het bezwaarschrift is beslist. Daarnaast kunnen wij voor jou nagaan of een opgelegde navorderings- en/of naheffingsaanslag in eerste instantie wel opgelegd had mogen worden en bekijken of de gestelde boete wel klopt. In deze bezwaarprocedure kunnen wij, namens jou, in overleg treden met de Belastingdienst en de correspondentie voor jou verzorgen. Wij kunnen je in de diverse fasen van de procedure bij staan. Wij zullen tevens bewaken dat de Belastingdienst de gestelde formele richtlijnen bij bezwaarschriften en procedures volgt. Daarnaast zullen wij natuurlijk onze uiterste best doen om het gelijk te krijgen op het moment dat jij dat hebt en te zorgen dat onterecht opgelegde aanslagen worden vernietigd alsmede de opgelegde boetes.

Beroepsprocedure

Op het moment dat de bezwaarprocedure eindigt in een beslissing van de Belastingdienst waarmee je jezelf niet kunt verenigen kunnen wij voor jou beroep instellen bij de rechtbank en zullen wij, waar nodig, jou bijstaan tot aan de Hoge Raad.

In de beroepsprocedure zullen wij zorgen voor tijdige indiening van het beroepschrift, de motivering van het beroepschrift alsmede het schrijven van de conclusies aan de rechtbank zodat de rechtbank tijdig wordt geïnformeerd omtrent de feiten, het geschil, de standpunten van jou als belanghebbende en kunnen wij tijdens de zitting zorgen dat jouw belangen voorop komen te staan en jouw standpunten duidelijk naar voren worden gebracht. Hierbij zullen wij bewaken dat de Belastingdienst de gestelde formele procesrecht met de nodige beginselen bij deze procedures volgt en zullen wij onze uiterste best doen om jouw gelijk te krijgen.

Belastingcontrole

De Belastingdienst kan overgaan tot het houden van een belastingcontrole (ook wel boekenonderzoek genoemd) of het houden van een derdenonderzoek.

Je hoort hiervan vooraf bericht te krijgen. Wij kunnen jou voor en tijdens deze controle bijstaan en ondersteuning bieden. Wij kunnen zorgen dat de Belastingdienst zich houdt aan de spelregels en zich niet schuldig maakt aan het overtreden van de grenzen van de informatieplicht. Tevens kunnen wij met jou in overleg treden met de Belastingdienst om de bevindingen van de Belastingdienst door te spreken en indien nodig te weerleggen door de standpunten van de Belastingdienst met bewijsmateriaal te staven en te weerspreken.

Bewaarplicht & identificatieplicht

Als ondernemer heb je een bewaarplicht. Maar vraag je jezelf ook wel eens af of je de dossiers in de kast kunt opbergen in een archief en/of het archief dat je in de jaren heeft verzameld ook eens opgeschoond mag worden? Mag je volstaan met digitale kopieën en hoe dien je dit te verwerken?

Bewaarplicht

Wij willen jou graag meer informatie verstrekken over de bewaarplicht, de te bewaren boeken en bescheiden zoals door de Belastingdienst wordt gesteld en tevens met jou de dossiers doornemen om te kijken of deze volledig zijn en of bij een eventueel bezoek van de Belastingdienst en/of controle alle bescheiden aanwezig zijn en binnen de gewenste redelijke termijn door jou aan de Belastingdienst overgelegd kunnen worden.

Identificatieplicht

Iedereen dient zich tegenwoordig te identificeren op ieder gewenst moment. Maar hoe zit dat nu eigenlijk voor jou en voor jouw werknemers op het moment dat er daadwerkelijk een (onaangekondigd) bedrijfsbezoek volgt en er mensen worden gevraagd om de identificatiebewijzen te tonen en om de diverse personeelsdossiers in te laten zien. Kan dit zomaar en welke ID-bewijzen zijn rechtsgeldig en welke juist niet. Daarnaast kunnen wij ons voorstellen dat je jezelf afvraagt op welke wijze je juist buitenlandse ID-bewijzen kunt controleren en kunt onderscheiden van eventuele valse ID-bewijzen. Wij willen jou hier graag meer informatie over verstrekken en willen jou hierbij helpen om de personeelsdossiers op juiste wijze in te richten en te zorgen dat aan alle verplichtingen wordt voldaan.