Fiscaal compliant

triangle dark triangle light

Compliance advies

Advies over bijvoorbeeld mandatory disclosure-vraagstukken (meldingsvraagstukken), bij een boekenonderzoek, bezwaar en/of beroep alsmede het ontwikkelen en implementeren van een Tax Control Framework: om fiscaal 'in control' te zijn én te blijven, is advies en/of een compliance check door één van onze ervaren specialisten zeer waardevol voor elke ondernemer. Wij zijn op de hoogte van alle fiscale en juridische spelregels en helpen jou bij alle compliance vraagstukken, uitgaande van jouw specifieke situatie. Zodat jij fiscaal in control blijft.

Inkeren - vrijwillige verbetering

De inkeerregeling is er om een onjuiste aangifte of niet eerder aangegeven (buitenlandse) vermogens, inkomsten en erfenissen vrijwillig te melden bij de Belastingdienst. Vooropgesteld staat dat het belangrijk is jouw verantwoordelijkheid in deze te nemen. Onze compliance adviseurs begeleiden jou bij het inkeertraject. Wij helpen je bijvoorbeeld bij het doen van meldingen en/of suppletieaangiften. We brengen in kaart wat de financiële impact is van het inkeren. Daarbij werken we nauw samen met onze juridische adviseurs.


Bezwaar en beroep

Bezwaar maken of beroep aantekenen als je het niet eens bent met een belasting- of naheffingsaanslag, een boete of ander besluit van de Belastingdienst vraagt om deskundig advies. Als ondernemer kan je ons machtigen. Onze fiscalisten kunnen namens jou bezwaar indienen, toelichting vragen of onderhandelingen met de Belastingdienst voeren. Leidt dat tot een vaststellingsovereenkomst, dan kunnen we deze voor jou vormgeven. Ook als het komt tot een beroepszaak, staan we jou bij. We werken hierbij nauw samen met onze juridische adviseurs en financieel specialisten.


Vaststellingsovereenkomst

Een vaststellingsovereenkomst is in uiteenlopende situaties aan de orde en dient ter voorkoming van juridische geschillen. Gaat het om een afspraak tussen een ondernemer en de Belastingdienst, dan legt de overeenkomst doorgaans afspraken vast die feitelijk van aard zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan inkeren, kwalificatie van afgezonderd particulier vermogen, afwaarderingsvraagstukken en waardevaststelling van onroerend goed. Onze belastingadviseurs beantwoorden al jouw vragen over dit onderwerp. Heb je een vraag over een vaststellingsovereenkomst naar aanleiding van ontslag van een medewerker? We verwijzen je graag naar onze juridisch adviseurs en specialisten arbeidsrecht.


Tax Control Framework

Een Tax Control Framework (TCF) geeft inzicht in jouw fiscale positie en maakt de fiscaliteit binnen een onderneming beter en eenvoudiger te beheersen. Het helpt om volledig en tijdig aangifte te doen en bovenal goed te plannen, risico’s te voorkomen en kansen te signaleren, zodat jij de belastingdruk mogelijk kunt verlagen. Met jouw ambities en doelstellingen als uitgangspunt ondersteunen onze adviseurs je bij het ontwikkelen en implementeren van een goed functionerend TCF. Dit in nauwe samenwerking met onze IT-specialisten van Business Innovation.


Registraties en meldingen

Registraties in onder meer het UBO-register en meldingen van grensoverschrijdende constructies conform de Europese MDR/DAC6-richtlijn vragen veel tijd en aandacht van ondernemers. Onze compliance adviseurs kunnen jou hierbij ondersteunen door structuren te toetsen, meldingen voor te bereiden, registraties te verzorgen en de vervolgstappen van het proces te begeleiden. Wij kunnen hierbij optreden als (hulp)intermediair.


Boetes, invorderingen en betalingsregelingen

Boetes of invorderingen worden opgelegd als een belastingaanslag niet of niet tijdig wordt betaald. Ben je het niet eens met de opgelegde sanctie of wil je een betalingsregeling treffen, dan kun je een beroep doen op de expertise van onze compliance adviseurs. We brengen voor jou de mogelijkheden in kaart en voeren onderhandelingen met de Belastingdienst of starten een bezwaar- of beroepsprocedure.


Fiscale aansprakelijkheid

Fiscale aansprakelijkheid is een risico voor ondernemers. De gevolgen kunnen immers groot zijn. Zo kan een directeur-grootaandeelhouder (dga) of bestuurder persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor bijvoorbeeld omzetbelasting en/of loonheffingen. Vanzelfsprekend kunnen onze fiscale adviseurs juu hierin bijstaan. Echter, voorkomen is beter dan genezen. Onze fiscaal compliance adviseurs brengen mogelijke risico’s in kaart, om te voorkomen dat er een aansprakelijkheidskwestie ontstaat.


Fiscale due diligence

Fiscale due diligence geeft meer inzicht in de fiscale structuur van een onderneming. Het brengt verbeterpunten en risico’s aan het licht en helpt bij het nemen van strategische beslissingen inzake fiscaliteit. Onze specialisten kunnen een (fiscale) due diligence voor jou verzorgen binnen jouw onderneming of bij aankoop- en verkoopprocessen. Voor een volledig boekenonderzoek – waarbij onder meer ook juridische, HRM- en IT-vraagstukken aan de orde komen – werken we nauw samen met de specialisten van HLB Witlox Van den Boomen Corporate Finance.


Compliant met jouw bedrijf

Naast bovenstaande diensten kunnen wij jou ook ondersteunen met vraagstukken die betrekking hebben op onderwerpen als fiscaal procesrecht, Wet Aanpak Schijnconstructies, verdragstoepassing, Horizontaal Toezicht, de Mandatory Disclosure Richtlijn en tal van andere thema’s. Onze fiscale compliance specialisten zorgen er samen met jou voor dat jij zowel zakelijk als privé fiscaal in control blijft.

triangle dark triangle light