Pre-audit services

triangle dark triangle light

Wettelijke controleopdrachten vergen steeds meer tijd en inspanning van ondernemingen. Jouw accountant heeft – in veel gevallen begrijpelijk – behoefte aan meer informatie. Dit levert vaak vragen op over de aard en diepgang van de door jou aan te leveren informatie. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan:

  • standpunt bepalingen (position papers);
  • goodwill impairment tests;
  • het aanleveren van specificaties ten behoeve van jouw accountant (zowel NL GAAP, US GAAP als IFRS);
  • de kwaliteit van externe verslaggeving;
  • het ontsluiten van jouw data-file en voorbereiden van data om jouw accountant in staat te stellen analyses uit te voeren;
  • toegenomen eisen aangaande de inhoud en de kwaliteit van het dossier dat door jou moet worden voorbereid.

De samenstelling van dergelijke informatie is vaak tijdrovend en vraagt ook steeds meer specifieke deskundigheid door toenemende regelgeving. Wij kunnen jou helpen met het in één keer goed opleveren van de door jouw accountant gevraagde informatie. Met een pre-audit brengen we in kaart in hoeverre jouw organisatie voldoet aan bepaalde normen. 

Waarom een pre-audit bij ons?

Wij hebben, vanuit onze eigen specifieke ervaring en onze (persoonlijke) achtergrond, de deskundigheid om de medewerkers van jouw financiële afdeling hierbij te ondersteunen en vergaand te ontlasten. Coördinatie speelt hier een belangrijke rol bij en hierbij helpen onze goede contacten met andere accountantsorganisaties. Onze mensen zijn gewend aan het werken aan beide kanten en slagen erin wederzijds begrip en vertrouwen te creëren, waardoor een controleopdracht efficiënter verloopt. Naast het voorkomen van meerwerk bevordert dit ook de constructieve manier van samenwerking; het blijft immers mensenwerk!

Via onze pre-audit en accounting support kunnen we ook jouw administratieve organisatie (AO) en interne beheersingsmaatregelen (IB) in kaart brengen en advies geven met betrekking tot externe verslaggeving. Als de (externe) accountant kan steunen op een goed werkende AO/IB, bespaart dat jou geld bij de accountantscontrole, maar ook bij de aansturing van jouw organisatie.

Jouw voordeel

Wij onderscheiden ons door onze persoonlijke aanpak, waardoor wij in staat zijn om onze deskundigheid tijdens dit proces over te dragen op jouw eigen mensen, waardoor je op zowel korte als lange termijn aanzienlijke besparingen kan realiseren op het budget van de controlerend accountant, die je dan niet langer zal confronteren met onaangename budgetoverschrijdingen uit hoofde van meerwerk.

Placeholder banner

Stel je vraag.
Welke dan ook.

Onze diensten staan niet op zichzelf. We werken altijd samen met andere specialisten om jou te voorzien van een sterk advies.