Datagedreven controleaanpak

triangle dark triangle light

In elke fase van onze accountantscontrole passen wij data-analyse toe. Dit gaat van het verkrijgen van inzicht in de entiteit en haar omgeving, het uitvoeren van risico-inschattingswerkzaamheden en het evalueren van de opzet en werking van de interne beheersingsmaatregelen. Maar zeker ook tot het uitvoeren van gegevensgerichte werkzaamheden, zoals cijferanalyses en detailcontroles.

Waar steekproeven als uitstekend controlemiddel dienen bij homogene populaties, biedt data-analyse volledig inzicht in uitzonderingen en bijzonderheden die onvermijdelijk ontstaan in dynamische organisaties met verschillende omzetstromen en maatwerk-afspraken met klanten en leveranciers. We kunnen eenvoudig en snel afwijkingen signaleren en hier gericht op inzoomen. Dit resulteert er ook in dat wij gerichtere vragen stellen.

Intelligente en effectieve accountantscontrole

Dankzij onze innovatieve aanpak verlopen de controles intelligenter en effectiever, waardoor wij meer aandacht en tijd kunnen besteden aan de kwaliteit van de accountantscontrole. De inzichten die hieruit voortkomen geven ons niet alleen de zekerheid die noodzakelijk is voor de controle, maar helpen je meer in control te zijn over je financiële processen. Je krijgt nieuwe inzichten in potentiële risico’s, te verbeteren processen en uitzonderingen die eerst onderbelicht bleven.

De voordelen van onze innovatieve controleaanpak:

 • Je levert in één keer al je financiële data aan
 • Dankzij snelle extractie is er meer tijd voor kwaliteit
 • De inzichten bieden verhoogde toegevoegde waarde

Data-analyse in de jaarrekeningcontrole

Wij onttrekken de data in één keer uit je ERP-systemen of database. Vervolgens analyseren we de data en de uitkomsten hiervan stellen wij beschikbaar middels dashboards. De analyses passen we aan op basis van de wensen en behoeftes vanuit je onderneming en/of het controleteam en zijn in principe uit te voeren voor alle gangbare ERP-pakketten en bankapplicaties. Je kunt hierbij denken aan:

  • Controles op doorbreking functiescheidingen (can-do vs did-do)
  • Analyse op bankbetalingen
  • Autorisatie van inkoopfacturen
  • Integrale verbands-controles, zoals:
   • Geld-goederenbeweging
   • Urenverantwoording
   • Standenregisters
   • Three-way match

Risicogeörienteerd en zonder verrassingen

Een betrokken team, bestaande uit accountants en data-analisten, met kennis van jouw branche is de basis voor onze specifiek op jouw organisatie ingerichte controleaanpak. Mede op basis van sectorkennis, gesprekken en de beoordeling van de beschikbare informatie definiëren wij de risico’s die in onze jaarrekeningcontrole speciale aandacht krijgen. Deze datagedreven, risicogeoriënteerde controleaanpak leidt tot een maximale efficiëntie van de jaarrekeningcontrole en voorkomt verrassingen.

Process mining in de jaarrekeningcontrole

Dankzij onze data-analyses heb je waardevolle inzichten in je financiële data in relatie tot jouw KPI’s. Nog waardevoller is het om te weten hoe deze data tot stand komt. Process mining geeft inzicht in het daadwerkelijke data-verloop van een bedrijfsproces. Na de procesanalyse vertellen onze specialisten je exact hoe vaak er wordt afgeweken van het gewenste proces en wat die exacte afwijkingen zijn. Tot op order- en factuurniveau. Zo weet je precies waar je de verbeterslagen moet maken.

Wil jij graag weten hoe onze datagedreven controleaanpak jouw organisatie verder kan helpen? Neem dan contact op met Edwin Van Haare via edwin.haare@hlb-wvdb.nl

triangle dark triangle light